LTU - luleå

Ett unikt labb i Sverige där forskare genom flera olika mätmetoder kan mäta människors medvetna och omedvetna beteenden håller på att byggas upp på Luleå tekniska universitet. Labbet blir en stark svensk förebild i att förena olika mätmetoder samtidigt som det ökar kvaliteten på forskningen och möjliggör nya forskningssamarbeten.

– Låt oss säga att vi vill studera hur människor beter sig och upplever ett möte. Med hjälp av ansiktskameror kan vi följa ansiktsuttryck och registrera känslor i realtid. Vi kan mäta puls och hudkonduktans för att testa när man blir engagerad och studera ögonrörelser för att ta reda på vad personerna fokuserar på under olika faser av mötet. Hur fångar man uppmärksamheten, vem använder härskartekniker och varför och när ljuger man? förklarar Bjarne Bergquist, professor vid Luleå tekniska universitet, verksam inom kvalitetsteknik och drivande i etableringen av labbet.

Ett beteendevetenskapligt laboratorium kan ge kvantitativ data som inte går att fånga genom enkäter eller intervjuer. Vid intervjuer kan respondenten till exempel påverka svaret i en riktning som denne anser som fördelaktigt.

Mänskligt beteende är en viktig faktor inom teknisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk, beteendevetenskaplig, ergonomisk, konstnärlig och hälsovetenskaplig forskning. DEPICT Lab stöttas av, och kommer vara tillgängligt för, forskare över hela Luleå tekniska universitet. Det möjliggör nya tvärvetenskapliga möten och forskningsprojekt med det omgivande samhället. En stor del av utrustningen kommer vara mobil, för att den ska kunnas ta med till andra laboratorium samt ut i verklig miljö. Labbet beräknas tas i bruk hösten 2016.

Pressmeddelande Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet


ltu

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år – och är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

LTU inrättades den 1 juli 1971, då under namnet Högskolenheten i Luleå, senare Högskolan i Luleå, även om namnet Luleå tekniska högskola oftast användes. Högskolan fick universitetsstatus bekräftat från den 1 januari 1997 och bytte då namn till det nuvarande.

Universitetets verksamhet har sin tyngdpunkt inom det tekniska området, men har även omfattande lärarutbildning, ekonomutbildning och annan samhällsvetenskaplig utbildning och forskning, samt utbildningar inom musik, dans, teater och media.

Sedan starten har LTU varit beläget på Porsön i norra Luleå (cirka 4 km från centrum), men har också verksamhet i de mer centrala delarna av Luleå tätort, liksom i Piteå, Skellefteå, Kiruna, Filipstad och Borlänge. På Campus Skellefteå delar LTU lokaler med bland annat Umeå universitet och verksamheten i Kiruna (rymdcampuset) delar lokaler med Institutet för rymdfysik.

Facebooktwitter
Facebooktwittermail