Foto Brigitte Grenfeldt, kungahuset.se / Brigitte Grenfeldt, The Royal Court, Sweden

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har utsett Kronprinsessan till medlem av Sustainable Development Goals Advocates för Agenda 2030. Kronprinsessan är härmed en av 16 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

”Jag är mycket hedrad att få uppdraget att vara en av 16 ambassadörer för Agenda 2030. Frågorna som FN:s utvecklingsmål belyser är avgörande för världen. Jag hoppas kunna bidra i det viktiga arbetet framöver”, säger Kronprinsessan Victoria.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål, Agenda 2030. Genom målen har världens länder åtagit sig att arbeta tillsammans för att stoppa fattigdom, skapa fred, säkerställa ett värdigt liv och en välmående planet för nuvarande och kommande generationer.

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsförhållanden för alla människor med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet.

Bilden Ovan: HM Konung Carl XVI Gustaf och HKH Kronprinsessan Victoria. Foto Brigitte Grenfeldt Kungahuset.se – H.M. Konung Carl XVI Gustaf, H.K.H. Kronprinsessan Victoria / H.M. King Carl XVI Gustaf, H.R.H. Crown Princess Victoria. Foto Brigitte Grenfeldt, kungahuset.se / Brigitte Grenfeldt, The Royal Court, Sweden.

Pressmeddelanden Sveriges Kungahus

Facebooktwitter
Facebooktwittermail