Karolina Skog - Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Studier har visat att tappvattenrör som har renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka det hormonstörande ämnet bisfenol A till vattnet. Även små doser av ämnet anses kunna skada foster och små barn. För att skydda framförallt spädbarn förbjuder regeringen nu ämnet vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör.

– Människor måste kunna lita på sitt dricksvatten, inte minst småbarnsföräldrar. Det kan vi inte kompromissa med, säger miljöminister Karolina Skog.

Höga halter av bisfenol A har uppmätts i varmvatten från rör som har renoverats med epoximaterial innehållande bisfenol A. Exempelvis välling eller bröstmjölksersättning som blandas på ljummet vatten kan därför innehålla bisfenol A i halter som kan vara skadliga för spädbarn. Allt mer forskning tyder på att hormonstörande ämnen kan skada människans fortplantning och om små barn eller foster utsätts för dessa ämnen kan risken för cancer, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder öka.

– I Sverige används redan mer miljövänliga metoder för renovering av vattenrör och vi vill förhindra att bisfenol A börjar användas igen. Från och med 1 september 2016 förbjuds därför ämnet, säger miljöministern.

Frågan om att förbjuda bisfenol A är även en aktuell fråga i EU. Den 6-7 juli förväntas EU-kommissionen fatta beslut om att förbjuda användningen av bisfenol A i så kallade termopapper som används för bland annat kvitton och biljetter. Sverige har medverkat aktivt för att EU ska ta ställning i frågan.

– Den svenska regeringen prioriterar arbetet med att skydda människor från att utsättas för hormonstörande ämnen. Eftersom kemikalier sprids över länders gränser både via luft, vatten och varor, är det viktigt att Sverige driver på inom EU för att begränsa flödet av farliga kemikalier, säger miljöminister Karolina Skog.

Om användning av bisfenol A vid renovering

Vid renovering av rör används ibland epoxi soOm användning av bisfenol A vid renoveringm innehåller bisfenol A. Studier har visat att rör som har renoverats med vissa epoxiprodukter kan läcka bisfenol A till vattnet. Höga halter av bisfenol A har uppmätts i varmvatten och avsvalnat varmvatten från rör som har renoverats med tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A. Välling eller bröstmjölksersättning som blandas på ljummet vatten eller avsvalnat varmvatten kan därför innehålla bisfenol A i halter som kan vara skadliga för spädbarn.

Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet

Bisfenol A

Bisfenol A, även kallat 4,4′-dihydroxi-2,2-difenylpropyl och BPA, är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är en organisk förening bestående av två fenylgrupper bundna till en propyl-kedja. Det är ett hormonstörande ämne som dock inte ansamlas i kroppen, men som genom den ständiga exponeringen leder till ständigt förhöjda nivåer hos människan.

Bisfenol A används framför allt vid framställning av polykarbonat och epoxiplaster, men även som s.k. hårdgörare i andra plaster. Används ofta i produkter som sägs vara av “oförstörbar plast”. Kan också återfinnas i flertalet nappflaskor för barn.

Bisfenol A finns i hårdplast av polyester, polykarbonat, epoxiharts. Finns i bl.a nappflaskor, konservburkar, plastburkar, plastmuggar, tandproteser, tätningsmedel, returflaskor och rör som används i byggbranschen. Det finns polyester som är helt fri från Bisfenol A. Tex omättad polyester baserad på isoftalsyra, maleinsyraanhydrid och glykol.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Facebooktwitter
Facebooktwittermail