Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Socialdepartementet - Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Under onsdagen träffade statsråden Annika Strandhäll och Gabriel Wikström företrädare för Sveriges landsting och regioner samt SKL för ett samtal om de ökande sjukskrivningarna och landstingens roll som vårdgivare och arbetsgivare. På mötet deltog även representanter för Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Syftet med mötet var att skaffa en gemensam problembild och diskutera gemensamma utmaningar och vad som behöver göra från statens sida men också från landstingens och SKL. På mötet deltog 17 av 20 landsting och regioner.

Gabriel Wikström Folkhälsominister, Sjukvårdsminister och Idrottsminister - Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Vi måste gemensamt mellan staten och landstingen klara av att kombinera två perspektiv. Dels har vi ett långsiktigt arbete för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikheten i hälsa. Men vi måste samtidigt kunna sätta in mer kortsiktiga och snabba insatser för att hindra den oroande utveckling vi nu ser säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

– Vi vet att hälso- och sjukvården har en viktig roll för att se till att människor inte bara får vård och behandling utan också snabbt kommer tillbaka till arbete. Vi vet också att välfärdssektorn är kraftigt överrepresenterad i sjukskrivningsstatistiken, därför är det väldigt viktigt att prata om regionernas och landstingens roll som arbetsgivare. Kan vi få bukt på ohälsoutvecklingen i de här sektorerna, skulle det göra stor skillnad för helheten, säger Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Annika Strandhäll, Gabriel Wikström

Facebooktwitter
Facebooktwittermail