Anders

Fredagen den 22 April Hölls en insamling av hushålls avfall På kupoltorget i Kiruna. Insamlingen är en del i Kiruna Tekniska Verks Hållbarhetsmånad och en del i arbetet med att sprida kunskap om hållbarhet. Evengemanget hölls med hjälp av personal från Tekniska Verken och från Bumerangen återvinningsmarknad.

Tekniska Verkens Hållbarhetsmånad i Kiruna finns med på Earth DayNetwork’s Globala karta. Ni hittar Kiruna genom att gå på den mest norra pricken i Europa. Eventet i Kiruna var välbesökt och genererade en massa fina saker för återbruk.

Här nedan följer ett kort fotoreportage av Anders Yliniemi:

Tack Anders för att vi fick låna dina bilder.

Facebooktwitter
Facebooktwittermail