Tor Browser

Tor är en implementering av onion routing eller lökrouting (utvecklat av David Goldschlag, Michael Reed, och Paul Syverson) i fri mjukvara — ett slags anonymitetstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över Internet. Projektet sponsrades till en början av US Naval Research Laboratory, men blev ett Electronic Frontier Foundation-projekt under 2004.

EFF stöttade Tor finansiellt till november 2005, och står än idag för webbhotell för projektet. En annan kanske överraskande sponsor, är den svenska biståndsmyndigheten Sida som var storsponsor för Tor 2010−2013. Och som förmodligen fortfarande stöder Tor på ett eller annat sätt.

Informationen som skickas i Tor-nätverket är krypterad, men bara fram till den sista noden inom Tor-nätverket. När sedan trafiken skickas vidare till resten av Internet kan Tor inte erbjuda någon mer kryptering än den användaren själv använder i det givna fallet, till exempel SSL. Om sådan kryptering inte används, kan ägaren av noden som används avlyssna informationen och se användarens data.

Secure Sockets Layer (SSL) är en säkerhetsmekanism som uppfanns till Netscape och användes för att kryptera kommunikationen mellan två enheter. Numera har SSL ersatts av Transport Layer Security (TLS) för att åtgärda de säkerhetsbrister som finns i SSL. Så ofta används SSL som synonym för TLS.

Se Tor förklarad på Engelska – See Tor explained in English

Besök Tor Project

Facebooktwitter
Facebooktwittermail