Om vården ska kunna organiseras effektivt är en nyckelfråga arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Rätt kompetens ska användas till rätt uppgift. Så är inte alltid fallet idag. Socialstyrelsen har sedan länge påpekat att det finns väldigt få formella hinder för omfördelning…
Läs Mer...