Opinion

Definition av Opinion

Opinion är det språkliga uttrycket för attityder som ofta anges som svar på en förfrågan, som en opinionsundersökning. Opinioner påverkas dels av det sociala klimatet, men även av massmedias beskrivning av detta. Detta beskrivs ibland som "massmedias dagordningsskapande effekt". Den…
Läs Mer...