Fotografi

Sortera Rätt!

Fredagen den 22 April Hölls en insamling av hushålls avfall På kupoltorget i Kiruna. Insamlingen är en del i Kiruna Tekniska Verks Hållbarhetsmånad och en del i arbetet med att sprida kunskap om hållbarhet. Evengemanget hölls med hjälp av personal…
Läs Mer...
Fotografi

S M Sultan mela

Det här är ett litet galleri av en av våra talangfulla medarbetare: Camelia. Från en av hennes resor till Bangladesh. S M Sultan mela är årsdagen av den världsberömda målarens SM Sultan födelse. SM Sultan Foundation, Narail district administration och…
Läs Mer...